Hướng dẫn cài đặt driver

Để thiết bị hoạt động đúng và giao tiếp được với các phần mềm khác nhau như Batto Centre, EventGhost, Girder… cần phải cài đặt trình điều khiển(driver) cho thiết bị. Với dòng sản phẩm Batto IR, quá trình cài đặt rất đơn giản. Bạn chỉ việc cho chạy CD đi kèm sản phẩm và trình cài đặt sẽ tự động hướng dẫn bạn qua từng bước để cài đặt chính xác. Bạn hầu như chỉ việc ấn Next.