Cách sử dụng bàn phím cảm ứng Lofree MT-200

Hướng dẫn sau sẽ giúp các bạn sử dụng bàn phím cảm ứng kiêm chuột Touchpad Lofree MT-200 một cách dễ dàng Chức năng bàn phím cảm ứng công nghệ phản hồi xúc giác Bàn phím hoạt động tương tự bàn phím ảo trên các Smartphone, khi bạn chạm các phím định sẵn trên mặt […]