6 bước đơn giản để điều khiển máy tính từ xa

Hướng dẫn này giúp bạn hiểu rõ hơn nguyên lý hoạt động của Batto Centre thông qua 1 ví dụ đơn giản là gán nút tăng giảm volume trên điều khiển với chức năng tăng giảm volume của window. Qua đó bạn hoàn toàn có thể điều khiển máy tính từ xa ở những chức năng khác.

Chúng tôi sẽ cập nhật lại hướng dẫn này với điều khiển Blackbusiness.

Trong thiết bị dòng Batto IR và chiếc remote “OEM IR V1”.

Batto IR remote control PC

Batto IR remote control PC

OEM remote control v1

Phiên bản OEM remote control v1 được hỗ trợ mặc định trong Batto Centre nên bạn hầu như không phải gì nữa…

Bạn có thể dùng bất kì remote nào (có thể là remote TV, đầu DVD…) với dòng sản phẩm Batto IR trong hướng dẫn này.

Bước 1 : Cắm Batto IR vào cổng USB và chạy chương trình Batto Centre.

Chương trình sẽ hiện thông báo kết nối đã sẵn sàng :

Batto Centre Status

Bước 2 : nhìn vào khu vực cấu trúc cây Group( khu vực 2), ta tạm thời bỏ qua cấu hình mặc định của Batto Centre mà tạo một Group mới bằng cách ấn nút Add. Theo mặc định, Batto Centre sẽ tạo một Program group mới ở cây cấu trúc.

Click vào nút Add ở khu vực group

Click vào nút Add ở khu vực group

Cây cấu trúc sẽ hiện lên 1 Program Group mới

Cây cấu trúc sẽ hiện lên 1 Program Group mới

Bước 3 : Vì ta muốn tăng giảm volume của window chứ không phải của một chương trình nào cả (ví dụ window media player) nên ta thiết lập lại Group này trở về Simple Group bằng cách chọn Edit rồi bỏ chọn ô Program Group. Ở bước này bạn cũng có thể đổi tên group lại thành Change Volume hoặc 1 tên nào đó thích hợp.

Bỏ chọn Program Group và đổi tên(tùy chọn) nếu cần.

Bỏ chọn Program Group và đổi tên(tùy chọn) nếu cần.

Bước 4: Trong Group Change Volume ta sẽ tạo 2 EventVolume upVolume dow tương ứng với nút Vol+Vol- trên OEM IR remote control V1.

Ấn 2 nút Vol+ và Vol- trên remote sẽ tăng giảm volume của windows

Ấn 2 nút Vol+ và Vol- trên remote sẽ tăng giảm volume của windows

 

 

 

 

Trước tiên bạn gõ Volume dow vào mục Name trong khu vực Events (khu vực 3). Ấn nút IR để mở bảng thu tín hiệu từ remote. Sau đó hướng remote vào bộ thu Batto và ấn nút Vol-. Tín hiệu từ remote sẽ được lưu như hình. Cuối cùng bạn ấn nút Add ở khu vực Events để tạo 1 event tên Volume dow. Bạn làm tương tự để tạo ra event Volume up.

Bước này được mô tả từ số 1 đến số 4 như hình dưới:

 

 

 

 

Theo thứ tự bạn tạo Event để học tín hiệu từ remote, sau đó tạo action là Volume down để gắn với Event này

Theo thứ tự bạn tạo Event để học tín hiệu từ remote, sau đó tạo action là Volume down để gắn với Event này

Bước 5 : Gắn Event với Action.

Trong khu vực Actions bạn chọn tab Sound ( hình cái loa), ô command chọn Line Downấn Add để tạo một action gắn với event Volume dow. Bạn cũng có thể đổi tên action và thay đổi tốc độ giảm volume nếu muốn. Bước này được mô tả từ số 5 đến số 7 ở hình trên.

Bước 6: Bạn làm tương tự bước 4, bước 5 để tạo ra event Volume up và gắn với action Line up là xong. Kết quả ở cây cấu trúc sẽ như hình sau :

Kết quả trên cây cấu trúc.

Kết quả trên cây cấu trúc.

Bạn test thử bằng cách ấn nút Vol+ Vol- trên remote, trên màn hình sẽ hiện lên thanh trạng thái của volume tăng giảm theo ý bạn là thành công.

Hiển thị trạng thái volume như ở trên TV khi bạn ấn điều khiển

Hiển thị trạng thái volume như ở trên TV khi bạn ấn điều khiển

Đây là một ví dụ tổng quát cách “dạy phần mềm Batto Centre học các cú nhấn từ điều khiển của bạn. Bạn chỉ cần thiết lập một lần đầu duy nhất để có thể sử dụng đúng ý mình. Trong trường hợp bạn có chiếc remote OEM IR remote control V1 bạn hầu như không phải thiết lập gì vì chương trình mặc định hỗ trợ cho chiếc điều khiển này với các thiết lập rất phong phú. Nếu bạn dùng chiếc điều khiển bất kì nào của bạn, bạn chỉ cần mở các thiết lập mặc định của OEM IR remote control V1 này và cho “học lại” với điều khiển của bạn là xong.

Thiết lập mặc định trong batto centre

Mặc định Battto Centre hỗ trợ rất nhiều thiết lập điều khiển cho rất nhiều chương trình khác nhau (và chúng tôi sẽ còn update thêm trên website). Bạn chỉ cần cho chương trình học lại các cú nhấn từ điều khiển của bạn là có thể sử dụng ngay.

Nếu có bất cứ khó khăn gì, xin hãy sử dụng công cụ trợ giúp trực tuyến trên website hoặc sử dụng forum, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết một cách sớm nhất.

 

strong

/p

1 phản hồi về “6 bước đơn giản để điều khiển máy tính từ xa

Gửi bình luận: