Sử dụng chức năng chuột với remote BlackBusiness

Chức năng chuột của BlackBusiness được quy định tại vùng “dấu +”, nút kích hoạt chức năng chuột(hình con chuột) và nút R|L Mode như hình:

Vùng "dấu +" quy định các chức năng chuột

Vùng “dấu +” quy định các chức năng chuột

Nếu sử dụng mặc định, và để sử dụng chuột với remote BlackBusiness, các bạn làm theo hướng dẫn sau :

1. Ấn nút hình con chuột (-Mouse-) để đổi sang chế độ chuột. Trên màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ Mouse mode Forced.

2. Để di chuyển chuột các hướng, ấn :

Nút mũi tên lên (-mouse up-) : Di chuyển chuột lên trên.

Nút mũi tên xuống (-mouse dow-) : Di chuyển chuột xuống.

Nút mũi sang phải (-mouse right-) : Di chuyển chuột sang phải.

Nút mũi tên sang trái (-mouse left-) : Di chuyển chuột sang trái.

3. Để ấn nút chuột, ấn

– Nút Enter(-left click-): Mặc định là ấn trái chuột.

– Nút R|L mode(-right/left mode-) : Ấn nút này sẽ lần lượt đổi sang chế độ:

Normal mouse mode : ấn nút Enter sẽ là click trái chuột.

Double click mode : ấn nút Enter sẽ là click đúp trái chuột.

One right click : ấn nút Enter sẽ là click phải chuột.

Drag mode : Ấn nút Enter sẽ giữ trái chuột dùng để kéo thả. Khi kéo đến vị trí thích hợp, bạn ấn R|L mode để thả chuột.

* Nếu sử dụng Eventghost 0.4 Edition, mục 1 và 2 y hệt đối với Batto Centre, riêng mục 3 có sự thay đổi sau:

– Nút Enter(-left click-): Mặc định là ấn trái chuột.

– Nút R|L mode(-right/left mode-) : Mặc định là ấn phải chuột.

2 phản hồi về “Sử dụng chức năng chuột với remote BlackBusiness

 1. Chjo tôi hỏi :
  khi tôi làm theo hướng dẫn :
  Ấn nút hình con chuột (-Mouse-) để đổi sang chế độ chuột. Trên màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ Mouse mode Forced.
  nhưng trên màn hình của tôi ko thấy thay đổi j cả
  tôi đã cắm USB vào và mở Batto Centre lên !
  xin vui lòng trợ giúp !

Gửi bình luận: