Chinh phục Foobar2000

Foobar2000 là một chương trình player khá nổi tiếng với ưu điểm giao diện đơn giản nhưng tối ưu hóa được, hỗ trợ nhiều định dạng, kĩ thuật audio của dân audiophile chuyên nghiệp như Lossless, Gapless, Replay Gain, Tube component… có vô số thiết lập có thể tinh chỉnh được, đây là một phần […]

XBMC, Eventghost và Batto

XBMC ( X-Box Media Center) là một phần mềm opensource rất nổi tiếng tiền thân dành cho hệ máy X-box của Microsoft và giờ đây rất phổ biến cho PC, rất phù hợp với các bạn muốn xây dựng cho mình một hệ thống phần mềm HTPC mạnh mẽ, giàu tính năng, hỗ trợ đa phần cứng và hệ điều hành.

Điều khiển các phần mềm khác trong Batto Centre

Sức mạnh của Batto Centre ở chỗ, nó có thể Add không hạn chế các phần mềm khác vào và điều khiển chúng. Với cơ chế hoạt động thông minh, Batto Centre phân biệt được chương trình nào cần điều khiển kể cả bạn có dạy 1 nút điều khiển nhiều phần mềm khác nhau. Với ví dụ thao tác với Media Player Classic, bạn hoàn toàn có thể tự tìm hiểu để add các chương trình khác vào.