Thông báo nâng cấp website

Kính gửi quý khách hàng,

Battocentre.com xin thông báo chúng tôi đang trong quý trình nâng cấp các chức năng website để phù hợp hơn với yêu cầu thực tế. Các chức năng sau có thể không hoạt động chính xác:

– Các form liên hệ

– Các form download , , check thông tin cơ sở dữ liệu bảo hành.

Quá trình nâng cấp dự kiến trong thời gian 1 tuần: từ 06/09/2013 đến 13/09/2013. Trong quá trình nâng cấp website, nếu có xẩy ra lỗi, quý khách vui lòng thông báo lại bộ phận kỹ thuật để chúng tôi có thể sửa chữa.

Mọi chức năng đặt mua hàng và các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường.

Cảm ơn và trân trọng,

Batto Team

Gửi bình luận: