Kiểm tra thông tin bảo hành

Xác thực chính hãng và bảo hành sản phẩm Batto

Kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng Batto và thông tin bảo hành sản phẩm Batto IR Vx và Batto Mi3
  • Vui lòng nhập số Serial hoặc Service tag của sản phẩm để xác thực hàng chính hãng Batto và kiểm tra thông tin bảo hành của sản phẩm. Số Serial/Service Tag bạn có thể tìm thấy trên vỏ hộp sản phẩm hoặc tem/phiếu bảo hành đi kèm sản phẩm.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.