Thứ tự ưu tiên trong Batto Centre

Sau một thời gian tiếp xúc và dùng qua Batto Centre, chắc các bạn cũng khá bối rối vì không hiểu phần mềm ưu tiên thực hiện lệnh theo thứ tự nào, và có thể thỉnh thoảng cảm thấy “ấn nút nọ thì xọ ra nút kia”. Dưới đây mô tả chi tiết thứ tự ưu tiên thực hiện lệnh của Batto Centre.

Như đã giới thiệu cách thức tổ chức của Batto Centre : Một Group bao gồm nhiều Event, một Event lại bao gồm nhiều Action. Group, Event, Action nào đứng trước sẽ được Batto Centre ưu tiên thực hiện lệnh so với các Group, Event, Action đứng sau.

default

Thứ tự ưu tiên thực hiện lệnh của Batto Centre

Để rõ hơn ta lấy ví dụ SystemOpen Program là 2 Simple Group (có tác dụng với cả hệ thống PC), nếu bạn gán nút 1 trên remote ở trong nhóm System để bật nút Start của windows chẳng hạn, đồng thời cũng gán số 1 để mở windows media player ở nhóm Open Program. Vì nhóm System đứng trên nhóm Open Program nên Batto Centre sẽ ưu tiên thực hiện cho nhóm System : bấm nút 1 trên remote sẽ bật nút Start.

Thứ tự ưu tiên lệnh cũng tương tự đối với Event và Action: Trong 1 Group, Event nào đứng trước được thực hiện trước(nếu trùng nhau). Trong 1 Event, Action nào đứng trước cũng sẽ được thực hiện trước.

Tóm lại , Batto Centre sẽ ưu tiên thực hiện lệnh theo quy luật : First come, first serve (FCFS) – ai đứng trước thì phục vụ trước.

Vậy đối với Simple Group và Program group, Batto Centre sẽ ưu tiên nhóm nào trước ?

Rất đơn giản, Batto Centre sẽ phát hiện cửa sổ chương trình nào active (bạn đang làm việc với cửa sổ chương trình đó và thanh tiêu đề của cửa sổ sáng màu) và sẽ thực hiện Program group đó kể cả nó có đứng sau Simple Group. Như vậy có thể nói Batto Centre sẽ ưu tiên Program group trước nếu phát hiện ra chương trình đó active (đây cũng là cơ chế thông minh của Batto Centre nhằm đảm bảo phân biệt được mọi group, điều khiển được mọi chương trình phần mềm khác chỉ với một cái remote). Trong trường hợp không phát hiện ra cửa sổ chương trình nào, Batto Centre sẽ thực hiện các nhóm Simple theo đúng quy luật FCFS.

Vậy tôi đang làm việc với một chương trình active nhưng lại muốn thực hiện các lệnh trong 1 simple group nào đó khác thì sao ?

Batto Centre cung cấp cho bạn khả năng uyển chuyển “nhẩy” sang các group khác mà không muốn theo thứ tự ưu tiên tự động bằng cách đặt vào group đó một EventAction “Force Group”. Ví dụ bạn đang ở cửa sổ Windows Media Player, nếu ấn Vol+ sẽ làm tăng âm lượng của WMP, nhưng nếu bấm nút P/N trên remote sẽ kích hoạt Event có Action “Force group” trong nhóm System, Batto Centre sẽ hiểu là bạn đang muốn sử dụng nhóm System nên nếu bấm nút Vol+ sẽ tăng âm lượng của Windows. Để tắt ưu tiên này đi, bạn chỉ cần ấn thêm 1 lần nữa nút P/N là xong.

action

Action “Force Group” trong tab System sẽ làm Batto Centre ưu tiên Group chứa nó khi Event được kích hoạt.

Tôi muốn ấn một nút trên điều khiển nhưng lần lượt thực hiện các Action trong 1 chương trình thì sao ? Vì nếu đúng quy luật trên thì trong 1 Event, chỉ action nào đứng trước được thực hiện trước, còn các action đứng sau bị bỏ qua không được thực hiện ?

Để có thể làm như bạn đã đề cập, tức là các Action sẽ được thực hiện lần lượt trong một Event khi ấn nhiều lần 1 nút trên remote, trong Event đó, bạn đánh dấu chọn vào SlowSingle Step. Như vậy ấn nút lần 1 sẽ thực hiện action thứ 1, lần 2 sẽ thực hiện action thứ 2, …

event

Option Slow và Single Step cho phép thực hiện lần lượt từng Action

 

Gửi bình luận: