?? Batto ho?t ??ng v?i Eventghost

Chú ý : B?n ph?i cài ph?n m?m Eventghost tr??c khi cài plugin này. ?? download ph?n m?m Eventghost, hãy click vào link này

B??c 1: ?? EventGhost ho?t ??ng v?i Batto, B?n c?n cài Plugin cung c?p trong ??a Driver ?i kèm s?n ph?m. B?n click vào Plugins for Girder and Eventghost trong ??a cài :

cd

Click Plugins for Girder & EventGhost trong ??a CD ?? cài ??t.

N?u b?n cài Eventghost theo m?c ??nh, EventGhost s? n?m ? th? m?c : C:\Program Files\EventGhost

Và các Plugin c?a EventGhost ? th? m?c : C:\Program Files\EventGhost\plugins

Khi ch?y Plugins for Girder &EventGhost trong ??a CD : plugin cho EventGhost s? t? ??ng n?m ? th? m?c Batto trong th? m?c Plugins theo m?c ??nh c?a EventGhost : C:\Program Files\EventGhost\plugins\Batto.

Trong tr??ng h?p b?n cài EventGhost ? th? m?c khác trên ? c?ng, khi cài plugins, b?n ch?n ???ng d?n ?ó khi cài.

B??c 2: ?? kích ho?t Plugin, b?n vào menu Configuration/Add Plugins c?a EventGhost. Trong m?c Remote Receiver s? t? ??ng có m?c Batto IR nh? hình :

Batto Plugin cho EventGhost

Ch?n Plugin Batto IR trong EventGhost

?n OK và nh? v?y b?n ?ã kích ho?t thành công Plugin c?a Batto dành cho EventGhost.

N?u có v?n ?? gì v? cách s? d?ng EventGhost, xin hãy truy c?p Forum tr? giúp ?? chúng tôi giúp b?n

5 phản hồi về “?? Batto ho?t ??ng v?i Eventghost

  1. -mình m?i mua m?t b? ?i?u khi?n máy tính t? xa batto v2.
    – l?n ??u tiên minh cài thì quên c?m usb botto vào. máy không nh?n ???c driver.
    – mình g? ch??ng trình ra cài l?i, làm ?? m?i cách nh?ng máy v?n không nh?n ???c driver. là t?i sao v?y ? giúp v?i. mong mau có hàng ?? th??ng th?c, nh?ng t?i gi? thì không m?y l?c quan
    -mình dùng máy bàn, win xp.

Gửi bình luận: