Để Batto hoạt động với Girder

Bước 1 : Để Girder hoạt động với Batto, Bạn cần cài Plugin cung cấp trong đĩa Driver đi kèm sản phẩm. Bạn click vào Plugins for Girder and Eventghost trong đĩa cài :

cd

Click Plugins for Girder & EventGhost trong đĩa CD để cài đặt.

Nếu bạn cài Girder ở thư mục mặc định, thì plugin của Girder sẽ nằm ở thư mục : C:\Program Files\Promixis\Girder\plugins

Bạn ấn Plugins for Girder & EventGhost trong đĩa CD và cài theo mặc định thì không phải làm gì thêm nữa. Trong trường hợp bạn không cài Girder ở thư mục mặc định, hãy trỏ đường dẫn của bạn khi cài plugins.

Bước 2: Kích hoạt Plugins cho Girder:

Trong Girder bạn vào menu File | Setting, sau đó chọn Plug-in Settings. Trong phần list các plugin sẽ có plugin của Batto có tên là :  Batto IR plugin for Girder. Bạn chỉ việc đánh dấu chọn và ấn OK. Khởi động lại Girder là bạn có thể dùng thiết bị Batto với Girder !

batto_plugin_girder

Đánh dấu chọn Batto IR Plugin for Girder và ấn OK

Nếu có bất kì khó khăn trong cách sử dụng Girder, xin hãy vào Forum trợ giúp để chúng tôi có thể giúp bạn

Gửi bình luận: