Giả lập Multimedia keyboard

Một trong những tính năng thú vị của Eventghost 0.4 Batto Edition là hỗ trợ tính năng giả lập cả những phím chức năng multimedia trên những bàn phím có hỗ trợ các nút chức năng này. Đây là những phím trên keyboard có sẵn ví dụ như tăng giảm volume, play, pause, next… và […]