Điều khiển từ xa OEM V1 và BlackBusiness

Nếu bạn đã quen thuộc với chiếc remote điều khiển từ xaV1 và có trong tay thêm chiếc remote BlackBusiness, bạn hoàn toàn có thể kết hợp để “tăng lực” điều khiển PC từ xa vì 2 điều khiển này có hệ code khác nhau. Trong đó riêng chiếc BlackBusiness có “dual code” – ấn […]